Afbeelding

VOORWAARDEN AFTELLEN TOT KERST

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je het Redbrick social media bent gaan volgen op Instagram en de voorwaarden per post hebt uitgevoerd.
  1. Eenmalige deelname per persoon per actie.
  2. Deelname aan acties is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder. Deelnemers jonger dan 18 moeten toestemming hebben van de ouders/verzorgers met gezag over het kind.
 1. Redbrick is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Redbrick nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar 

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social mediakanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden en wordt bekend gemaakt op de social media accounts van Redbrick.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Redbrick is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet persoonlijk op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 7. De winnaar mag tot 1 jaar na de actie geen negatieve reacties plaatsen over Redbrick en het product.